A munkamemóriáról

A munkamemória olyan rövidtávú emlékezet, amely az információt rövid ideig (néhány másodperc vagy perc) megtartja, illetve az információt feldolgozza manipulálja. A munkamemória életkor függő és egyéni kapacitása eltérő lehet. Döntő szerepe van az általános tudás megszerzésében és az új készségek elsajátításában.

A munkamemória közvetlen hatással van az utasítások követésére, a nyelvfejlődésre, szövegértésre, számtani feldolgozásra és az írás elsajátítására.

Iskola előtt álló, vagy alsó tagozatos gyerekeknek ezek a képességek kielégítő működése elengedhetetlenek az iskola kezdéshez és a megfelelő iskolai teljesítmény eléréséhez. 

Kurzusaink tartalmaznak olyan feladatokat, amelyek jó hatással vannak a munkamemória fejlődésére, tartalmazzák mind a hallás utáni mind a vizuális funkciókra fókuszáló  gyakorlatok, gyakorlat,  sorok felismerését, memorizálását és manipulálását.