Doboktatás

Hiszek az élményzenélés erejében, és az, ehhez szükséges inspiráló, érthető zeneoktatásban.

Lendületes, fiatalos, személyre szabott, barátságos környezetben zajló dob, és zeneoktatási projekt létrehozása a cél hétről hétre, amely élvezetes, érthető, felépített, és inspiráló a növendékek számára.

Az óráim egy olyan módszerre épülnek, ami a doboláson keresztül  ismerteti meg a közös zenélés élményét, meghatározza a dobot mint hangszert egy zenekarban. Az alapoktól a haladó szintig, lépésről lépésre veszi a leckéket, apránként nehezedő gyakorlatokkal.

Az órák a verőtartástól kezdve, a bemelegítő gyakorlatokon át, zenei, technikai, ritmikai elemeket tartalmaznak, továbbá a muzikalitás,  kreativitás, és a pontosság fejlesztése is része az oktatásnak. Sok zenei anyagot használok, így rögtön lehetőség nyílik az adott tananyag zenei környezetben való alkalmazására. A zenei anyagok nagy része a mai modern könnyű zenére alapszik: pop, rock, blues, punk, funky. Bizonyos órák más élő hangszeres kísérettel (basszusgitár, szaxofon, gitár, ének) zajlanak, melyeknek célja, a magabiztos közös játék, az improvizáció, a saját ötletek alkalmazása élő zenében.

Minden órát úgy alakítok, hogy  a tanuló sikerélménnyel távozzon.

A dobórák mellett lehetőség van, zongora és zeneelméleti alapismeretekkel kiegészíteni a bőrök püfölését!

A 60 perces tanórák  FG Custom dobfelszereléseken, és Zildjian cintányérokon zajlanak.

A dobórák tartalmazzák a következőket:
 •  Verőtartás
 • Kottaolvasás
 • Grooveok elsajátítása
 • Ritmikai gyakorlatok
 • Kéz-láb kombinációk
 • Kézrendek használata (papa-mama, paradiddle, váltott kéz)
 • Szólószerkesztés
 • Függetlenítés
 • Zenére dobolás
 • Lineáris dobolás
 • Improvizáció
 • Élő hangszeres kíséret

A hobbi dobolás illetve a hobbi szintű doboktatás kötetlenebb, mint a zenei intézményekben, ahol megszabott tanmenet dominál az egyén preferenciái helyett. És ez így van jól. Ez, azonban nem jelenti, nem jelentheti azt, hogy a hobbi zenélésnek nincsenek kritériumai, szabályai, illetve olyan elemei, amelyek elengedhetetlenek a dobolásban, zenélésben.

A dobfelszerelésen való játék tanulásának elkezdése számos okból születhet, zenekar alakult és én vagyok a dobos, de még soha nem doboltam, bakancslistás fogadalom, hirtelen fellángolás, kedvenc szám eldobolása, és/vagy feldolgozása, feszültség levezetés. A hobbi szintű doboktatás előnye, hogy egyénre szabott,( haladási tempó, a számonkérés mértéke, az órák sűrűsége, a témák, témakörök sorrendje, stílusirány), ennek ellenére úgy gondolom, hogy szükséges egy tematika, egy tanrend, ami tartalmazza az alapvető elméleti, gyakorlati, és technikai információkat, illetve egy meghatározott idősáv, aminek a végére, ezek az elméleti, gyakorlati, technikai komponensek, elsajátított állapotban számon kérhetők, és a jövőben ezekre az összetevőkre építeni lehet. A dobolás annál élvezhetőbb, minél több időt foglalkozunk vele, és minél több részletnek vagyunk a birtokosa. 

Opciónálisan választható zeneelméleti ismeretekkel:

 • Abc-s hangok ismerete violin- és basszuskulcsban, a regiszterek- oktávok meghatározásával.
 • Enharmonikus hangok írása adott abc-s hangokra
 • Hangközök megállapítása kottakép alapján
 • Hangnemek ismerete, és kottaképben való megjelenítése
 • Hármashangzatok ismerete, képzése kottában. (nem hallásgyakorlat)

Szolfézs:

 • Hangközök felismerése oktávon belül, zongorán való 3X-i lejátszás alapján
 • Modális skálák felismerése és az összhangzatos v.mint melodikus moll alaphelyzetben való felismerése ( minden skála 2x szólal meg a zongorán)
 • Rövid dallamírás pentaton hangkészlettel
 • Hármashangzatok és fordításaik felépítése adott alaphangra
 • Tonika, subdumináns és domináns főfunkciók fogalmának felismerete, építése hármashangzatokkal adott hangnemben
 • Az alapvető négyeshangazatok ismerete (dúr skála, az összhangzatos moll fokaira épülő) és adott alaphangra való felépítése (dúr major, dúr szeptim, moll major, moll szeptim, félszűkített szeptim, szűkített szeptim, bővített major)

A zene élmény. Legyen neked is az!