Kreativitás

Mit is jelent ez a szó?

„A kreativitás alkotóképességet jelent, amely során a különféle képességek szerveződése lehetővé teszi az elszigetelt tapasztalatok összekapcsolását, újszerű értelmezését és új formában történő megjelenését.”

Hogyan működik?

A kreativitás a divergens (széttartó) gondolkodásban nyilvánul meg. A divergens gondolkodás teszi lehetővé egy probléma több oldalról való megközelítését annak megoldása során, illetve olyan elemek összekapcsolását, amelyeket rendszerint egymástól függetlennek, vagy össze nem illőnek tartunk. A divergens gondolkodást segítő feladatoknak egyszerre több helyes megoldása is létezik. Összefoglalva a divergens gondolkodás megmutatkozik:

  • A problémák iránti érzékenységben
  • A gondolkodás könnyedségében (fluencia), amely a szavak, gondolatok közötti kapcsolatok gyors képzésében nyilvánul meg.
  • A gondolkodás rugalmasságában (flexibilitás), ez teszi lehetővé a megoldások célszerű variálását.
  • A gondolkodás eredetisége (originalitás), a szokatlan megoldások képességében rejlik.

Gyerekkorban könnyebb megalapozni a kreatív gondolkodásmód elsajátítását, illetve vegyük észre jeleit és támogassuk benne!

Milyen hatásai vannak?

  • Jó problémamegoldó képesség
  • Önállóság fejlesztése
  • Sokszínűség elfogadása
  • Térérzék fejlesztése
  • Ok-okozati összefüggések megértése
  • Hipotézisek igazolásának képessége

Kurzusainkon nagy hangsúly van a saját ötletek megvalósításán, az alap gyakorlat után lehetőséget adunk az egyéni gondolatok megvalósítására, bemutatására.